Posted time 15/04/2024 Địa điểm Mộc Bài Loại công việc Full-time

🔥 🔥JOB xịn Lương MỊN duy nhất 2 xuất chỉ có tại Tydo88

  • Địa điểm làm việc tại Kingcrown, Bavet, Mộc Bài

💸💸💸 LƯƠNG + PHÚC LỢI : DEAL KHI PHỎNG VẤN
🥰 Yêu cầu: Thành Thạo Tiếng ANH + Tiếng TRUNG Hoặc thành thạo một trong 2.
Ưu tiên Nữ có Kinh nghiệm trên một năm Nhân viên Phiên dịch